foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 08.01.2024 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 20:00 dnia 08.01.2024 r. do godz. 10:00 dnia 10.01.2024 r. prognozuje się miejscami temperaturę minimalną w nocy 08/09.01 od -20°C do -15°C lokalnie w obniżeniach terenu do -24°C, w nocy 09/10.01 od -17°C do -13°C lokalnie w obniżeniach terenu do -20°C. Temperatura maksymalna w dzień -11°C do -7°C, wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 km/h.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne, wychłodzenia, uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefon - 32 6181890.

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 04.01.2024 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 22:00 dnia 04.01.2024 r. do godz. 09:00 dnia 05.01.2024 r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg I chodników po opadach deszczu, powodujące oblodzenia.Temperatura minimalna od -4°C do -1°C.
 
Skutki: Śliskość chodników i dróg.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, telefon 32 61-81-890;

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 06.12.2023 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 13:00 dnia 06.12.2023 r. do godz. 06:00 dnia 07.12.2023 r. prognozuje się słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego telefon - 32 6181890.


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W JAWORZNIE PRZYPOMINA

w związku z wejściem w okres zimowy oraz pojawiającymi się opadami śniegu  właściciel, zarządca lub administrator obiektów budowlanych (zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) jest obowiązany:


    1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami;


    2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,(…)” w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek odśnieżania dachów oraz usuwania nawisów śniegu oraz sopli z dachu nakłada Rozporządzenie Nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.
Natomiast Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna, w rozdziale 2 § 5 ustęp 1, 2 i 3 nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Wymienione zanieczyszczenia w trakcie zbierania należy gromadzić w pryzmach na krawędzi chodnika w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów samochodowych. Nie dopuszcza się zrzucania wymienionych zanieczyszczeń na jezdnię.

Dlatego też, apelujemy do właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych o przestrzeganie powyższych przepisów prawnych dotyczących odśnieżania, usuwania śniegu i sopli z dachów, balkonów i innych wystających elementów budynków.

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 27.11.2023 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 04:00 dnia 28.11.2023 r. do godz. 16:00 dnia 28.11.2023 r. prognozuje się opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 10 cm.

Skutki: śliskość na jezdni i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego telefon 32 61-81-890;