foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 02.02.2023 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje,że w okresie od godz. 06:00 dnia 02.02.2023 r. do godz. 12:00 dnia 02.02.2023 r. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h,  w porywach do 80 km/h, z zachodu.i północnego zachodu.  


Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym),  uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń  lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 618 18 91


W związku z ostrzeżeniem meteorologicznym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje,
że w okresie od godz 17:00 dnia 18.01.2023 r. do godz. 08:00 dnia 19.01.2023 r.
prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu,
deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.
Temperatura minimalna około -2 °C, temperatura minimalna przy gruncie  do -4 °C.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami,
a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon - 32 6181890
Rozpoczęły się ferie zimowe, które w województwie śląskim będą trwały do 29 stycznia 2023.

To czas beztroski dla dzieci i młodzieży, zaś dla rodziców i opiekunów - okres szczególnego zainteresowania warunkami bezpieczeństwa swoich pociech.
Dlatego warto przeczytać i zastosować kilka praktycznych porady w zakresie bezpiecznych postaw i zachowań podczas zimowego wypoczynku, które znajdują się tutaj:


https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczne-ferie-zimowe-2023

W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi o nadchodzących mrozach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie przypomina o zagrożeniu zdrowia i życia, jakie niesie za sobą wchodzenie na powierzchnię zamarzniętych akwenów.

Należy przestrzec dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte rzeki, sadzawki, stawy i jeziora.
Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy.


Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc.
Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając jego wytrzymałość.
Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby – mogą one przebywać w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku.
Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to także wędkarzy).
Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach, ponieważ zwykle w tych miejscach lód jest cieńszy.


Lód wytrzymuje ciężar dorosłej osoby, jeżeli pokrywa ma grubość przynajmniej 7 cm, a taką grubość osiągnie dopiero wtedy, gdy wiele dni z rzędu temperatura będzie się utrzymywać poniżej -10 st. C.


Karnawał to czas wzmożonej sprzedaży oraz używania różnego typu materiałów pirotechnicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób, a także mogą być przyczyną powstania pożarów.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18.
Aby zabawa nie skończyła się tragedią, konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:


1. Fajerwerki i petardy kupuj tylko w sprawdzonych, rzetelnych sklepach, w oryginalnych opakowaniach z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim.
2. Instrukcja powinna zawierać co najmniej informację dotycząca sposobu odpalenia  oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

UWAGA – petard i fajerwerków nie wolno sprzedawać osobom nieletnim, jest to przestępstwo zagrożone karą (od grzywny do pozbawienia wolności do lat 2);

3. Przed odpaleniem sprawdzamy czy produkt jest kompletny i czy nie ma uszkodzeń lub wad fabrycznych (pęknięcia, wgniecenia, wybrzuszenia, rozłączone lub źle połączone części składowe).
4. Petard i fajerwerków NIE WOLNO dawać do odpalenia dzieciom.
5. Petard i fajerwerków NIE WOLNO używać w pomieszczeniach zamkniętych i w pobliżu    obiektów łatwopalnych.
6. Wyroby pirotechniczne odpalaj zawsze zgodnie z instrukcją. „Z ręki” można odpalać wyłącznie petardy i fajerwerki posiadające specjalne oprzyrządowanie (bezpieczne uchwyty). Niestosowanie się do zasad bezpiecznego użytkowania GROZI KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ.
7. Nie odpalaj fajerwerków i petard w stanie nietrzeźwym.
8. Jeśli wyrób pirotechniczny nie eksplodował po odpaleniu i wypaleniu lontu nie podchodź aby sprawdzić, co się stało.
9. Huk petard i fajerwerków może powodować strach i agresywne reakcje zwierząt, zwłaszcza psów – chroń je przed błyskami i hałasem.
10. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś na Policję.
11. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.