Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

 

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 05.09.2018 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 08:00 dnia 05.09.2018 do godz. 24:00 dnia 05.09.2018 przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwe opady gradu.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Telefon - 61 - 81 - 890;

Fax. - 61 - 81 - 891