W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 02.07.2020 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie
od godz. 12:00 dnia 02.07.2020 do godz. 22:00 dnia 02.07.2020 przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami od 30 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890

· Fax. 32 61 81 891.