W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 28.01.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 22:00 dnia 28.01.2021 do godz. 09:00 dnia 29.01.2021 przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu -5°C.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon – 32 6181890

· Fax. - 32 6181891