W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 11.02.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 21:00 dnia 11.02.2021 r. do godz. 09:00 dnia 13.02.2021 r. przewiduje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od - 9°C do - 7°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25km/h.

Skutki: zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Oblodzenia dróg i chodników , utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon – 32 6181890

· Fax. - 32 6181891