W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 17.02.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 18:00 dnia 17.02.2021 do godz. 09:00 dnia 18.02.2021 przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon – 32 6181890

· Fax. - 32 6181891