W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 18.02.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz 08:00 dnia 19.02.2021 r. do godz. 12:00 dnia 19.02.2021 r. przewiduje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon – 32 6181890

· Fax. - 32 6181891