W ramach doskonalenia swoich umiejętności, strażnicy miejscy uczestniczą w cyklu systematycznych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kolejne odbyło się w ubiegłym tygodniu - 9 lutego. Szkolenie teoretyczne połączone z ćwiczeniami praktycznymi ma na celu przygotowanie funkcjonariuszy do podejmowania akcji ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Scenariusz ćwiczeń przygotowany został we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Automobilklubem Mysłowickim. Scenka miała jak najdokładniej oddać realia sytuacji z jaką na co dzień mogą spotkać się strażnicy miejscy, podczas wykonywania swojej pracy. Zadaniem funkcjonariuszy było udzielenie pomocy mężczyźnie oraz ciężarnej kobiecie, którzy zostali zranieni nożem podczas libacji alkoholowej. W szkoleniu po raz kolejny wzięli udział także strażnicy z Mysłowic.

W Jaworznie przeszkolenie z zakresu ratownictwa drogowego przeszli wszyscy terenowi pracownicy Straży Miejskiej. Miasto zakupiło, jako wyposażenie radiowozów, profesjonalne apteczki, zawierające środki opatrunkowe i materiały do niesienia pomocy: szyny, kołnierz usztywniający, gruszkę umożliwiającą prowadzenie sztucznego oddychania, koce termiczne zapobiegające wychłodzeniu organizmu. Strażnicy przygotowani są do niesienia pomocy przedmedycznej w przypadkach zranień, omdleń, krwawień, wypadków samochodowych – generalnie w pierwszych, kluczowych minutach do momentu przybycia lekarza.