INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

 

INSTRUKCJA DOTYCZY ZAGROŻEŃ:

 • pożarowych;

 • terrorystycznych (ładunek wybuchowy, podejrzane przesyłki, pozostawione paczki);

 • skażeniami substancjami chemicznymi i gazami;

 • wszelkich innych związanych z bezpieczeństwem pracowników i interesantów.

JEŻELI W MIEJSCU PRACY I JEGO OTOCZENIU STWIERDZISZ ZAGROŻENIE LUB OTRZYMASZ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI JEGO WYSTĄPIENIA TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 1. Zachowaj spokój i opanowanie (nie rozpowszechniaj samodzielnie tej informacji).

 2. Powiadom bezpośredniego przełożonego.

 3. Zaalarmuj, w zależności od zagrożenia, następujące służby ratownicze:

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej......................................998 lub 751-87-10

- Pogotowie ratunkowe............................................................................999 lub 616-34-57

- Komendę Miejską Policji.......................................................................997 lub 618-32-00

- Straż Miejską.......................................................................................986 lub 618-16-18

- Pogotowie gazowe ...............................................................................992 lub 617-73-97

- Pogotowie ciepłownicze........................................................................993 lub 614-01-24

- Pogotowie wodno – kanalizacyjne..........................................................994 lub 616-41-45

- Pogotowie energetyczne.......................................................................991 lub 616-35-05

- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 618-18-90

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

 

W meldunku alarmowym do służb podaj:

 • imię i nazwisko oraz nazwę zakładu;

 • rodzaj zagrożenia;

 • dokładne miejsce zdarzenia;

 • przybliżony rozmiar zagrożenia, możliwość jego rozprzestrzeniania;

 • liczbę zagrożonych i poszkodowanych osób;

 • aktualny stan akcji ratunkowej.

 

W przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji bezwzględnie stosuj się do poleceń kierującego akcją ewakuacyjną oraz osób funkcyjnych. Opuszczając swoje miejsca pracy należy:

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne;

 • zabezpieczyć dokumentację, dyskietki z ważnymi informacjami, urządzenia pozostawione w biurach, itp.;

 • zabrać ze sobą rzeczy osobiste (teczki, torebki, reklamówki, siatki, itp.);

 • zamknąć drzwi, pozostawiając klucz od pomieszczenia w zamku;

 • usunąć własne samochody z parkingu przed budynkiem;

 • zebrać się w miejscu podanym w komunikacie.

 

W razie uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, należy uzyskać rekomendację Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w sprawie zasadności przeprowadzenia ewakuacji.

INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU.

template joomlatemplate joomla gratis
2018  Bezpieczeństwo w Jaworznie  globbers template joomla