W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 23.06.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 02:00 dnia 24.06.2021 r. do godz 09:00 dnia 24.06.2021 r. przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon - 61 - 81 - 890;

· Fax. - 61 - 81 – 891.