W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 24.06.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz 13:00 dnia 24.06.2021 r. do godz 06:00 dnia 25.06.2021 r. przewiduje się wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon - 61 - 81 - 890;

· Fax. - 61 - 81 – 891.