W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 25.06.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 11:00 dnia 25.06.2021 r. do godz 24:00 dnia 25.06.2021 r. przewiduje się wystąpienie burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.