W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 06.07.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 09:00 dnia 07.07.2021 do godz. 18:00 dnia 08.07.2021 prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 20°C.

Skutki: duże ryzyko udaru słonecznego, omdlenia, zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg, zagrożenie pożarowe.

 

Uprasza się mieszkńców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Telefon 32 61 81 890;

- Fax. 32 61 81 891