W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 16.09.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 00:00 dnia 17.09.2021 r. do godz. 12:00 dnia 17.09.2021 r. przewiduje się występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm.

Skutki: podtopienia, zalania, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.