foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

 

Generał Janusz Skulich ma zostać od lutego br. doradcą prezydenta Jaworzna ds. bezpieczeństwa. Doświadczenie nadbrygadiera pomoże miastu m.in. w organizacji pod względem bezpieczeństwa tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. To jedno z większych wyzwań jakie stoi przed miastem w tym roku.

Do obowiązków doradcy będzie należało opiniowanie i doradztwo w obszarze związanym z bezpieczeństwem miasta oraz w zakresie realizacji programów dotyczących tego obszaru, współpraca przy opracowywaniu planów strategicznych dotyczących stanu bezpieczeństwa miasta oraz współudział w koordynacji zadań w zakresie organizacji imprez masowych. Ponadto doradca będzie brał udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiał Prezydentowi Miasta informacje dotyczące inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego gminy.

                                                                                                                                                                                                    

***

Generał Janusz Skulich do niedawna pełnił funkcję szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej był zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Kariera zawodowa Janusza Skulicha od początku związana była z działalnością Straży Pożarnej. Po studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W 2002 został powołany na stanowisko śląskiego komendanta wojewódzkiego, a od stycznia 2008 roku pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Równo dziesięć lat temu - w 2006 r. - dowodził akcją ratowniczą po katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, za co został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za swoje działania i służbę otrzymał wiele odznaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Zasługi za Dzielność, Złoty Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" oraz Złota Odznaka "Za zasługi w zwalczaniu powodzi". Jest również laureatem nagrody im. Jerzego Zimowskiego, przyznawanej przez Instytut Spraw Publicznych.