Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

w Jaworznie

ul. Krakowska 22
telefon alarmowy 998
tel. (32) 751 87 10

http://www.psp.jaw.pl/

 

 

 

 
 
 
 
 
            Kierownictwo
 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie: st. bryg.. Dariusz Kleszcz

 
 Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie: mł. bryg. Adam Mamica

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie

 W Jaworznie działa sześć Związków Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających przeszło 300 strażaków. Należą do nich: