foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Siatka bezpieczeństwa z Planu Zarządzania Kryzysowego

dla Miasta Jaworzna

 

Siatka bezpieczeństwa z PZK dla Miasta Jaworzna

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH

ZAGROŻEŃ

1. POŻARY                                                                  13. TERRORYZM
2. POWÓDZ                                                                14. BIOTERRORYZM
3. KATASTROFY DROGOWE                                     15. SCHRONY I UKRYCIA
4. WICHURY I HURAGANY                                        16. EWAKUACJA
5. BURZE                                                                    17. BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
6. UPAŁY                                                                     18. PIERWSZA POMOC
7. UŻĄDLENIA                                                            19. NIE DAJ SIĘ CZADOWI
8. WYPADKI RADIOLOGICZNE
9. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE
10. KATASTROFY BUDOWLANE
11. MROZY I ZAMIECIE
12. ZAGROŻENIA W GÓRACH


POŻAR


POWÓDŹ


                                                      KATASTROFY DROGOWE

     


WICHURY I HURAGANY


BURZE

 


    UPAŁY           

        


UŻĄDLENIA


WYPADKI RADIOLOGICZNE


ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I RADIOLOGICZNE


KATASTROFY BUDOWLANE


MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE


ZAGROŻENIA W GÓRACH


TERRORYZM


BIOTERRORYZM


SCHRONY I UKRYCIA


EWAKUACJA


BARSZCZ SOSNOWSKIEGO


INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY


NIE DAJ SIĘ CZADOWI

 

INSTRUKCJA DOTYCZY ZAGROŻEŃ:

 • pożarowych;
 • terrorystycznych (ładunek wybuchowy, podejrzane przesyłki, pozostawione paczki);
 • skażeniami substancjami chemicznymi i gazami;
 • wszelkich innych związanych z bezpieczeństwem pracowników i interesantów.

JEŻELI W MIEJSCU PRACY I JEGO OTOCZENIU STWIERDZISZ ZAGROŻENIE LUB OTRZYMASZ INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI JEGO WYSTĄPIENIA TO PRZEDE WSZYSTKIM:

 1. Zachowaj spokój i opanowanie (nie rozpowszechniaj samodzielnie tej informacji).
 2. Powiadom bezpośredniego przełożonego.
 3. Zaalarmuj, w zależności od zagrożenia, następujące służby ratownicze:
 • Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej...................................998 lub 751-87-10
 • Pogotowie ratunkowe............................................................................999 lub 616-34-57
 • Komendę Miejską Policji.......................................................................997 lub 618-32-00
 • Straż Miejską.........................................................................................986 lub 618-16-18
 • Pogotowie gazowe ...............................................................................992 lub 617-73-97
 • Pogotowie ciepłownicze........................................................................993 lub 614-01-24
 • Pogotowie wodno – kanalizacyjne........................................................994 lub 616-41-45
 • Pogotowie energetyczne.......................................................................991 lub 616-35-05
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 618-18-90
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

 

W meldunku alarmowym do służb podaj:

 • imię i nazwisko oraz nazwę zakładu;
 • rodzaj zagrożenia;
 • dokładne miejsce zdarzenia;
 • przybliżony rozmiar zagrożenia, możliwość jego rozprzestrzeniania;
 • liczbę zagrożonych i poszkodowanych osób;
 • aktualny stan akcji ratunkowej.

 

W przypadku podjęcia decyzji o ewakuacji bezwzględnie stosuj się do poleceń kierującego akcją ewakuacyjną oraz osób funkcyjnych. Opuszczając swoje miejsca pracy należy:

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne;
 • zabezpieczyć dokumentację, dyskietki z ważnymi informacjami, urządzenia pozostawione w biurach, itp.;
 • zabrać ze sobą rzeczy osobiste (teczki, torebki, reklamówki, siatki, itp.);
 • zamknąć drzwi, pozostawiając klucz od pomieszczenia w zamku;
 • usunąć własne samochody z parkingu przed budynkiem;
 • zebrać się w miejscu podanym w komunikacie.

 

W razie uzyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, należy uzyskać rekomendację Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w sprawie zasadności przeprowadzenia ewakuacji.

INSTRUKCJA OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZAKŁADU.