foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Rys historyczny

Początki monitoringu w Jaworznie sięgają 1998 r. Wtedy to właśnie powstała koncepcja systemu ochronno - obserwacyjnego w Jaworznie, a w ślad za nią zarządzania bezpieczeństwem miasta. Zakładały one m.in. efektywne przeciwdziałanie przestępczości, szybkie lokalizowanie zaistniałych zdarzeń, natychmiastowy przekaz informacji do odpowiednich służb, a także rejestrację i archiwizowanie zapisów.

Rok później rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „System monitoringu wizyjnego ruchu pieszego i kołowego centrum Jaworzna” zakończona w listopadzie 2000 r. Zaowocowało to pojawieniem się w śródmieściu 14 nowoczesnych kamer. Ich lokalizacja była określana na podstawie mapy zagrożeń opracowywanej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego
w Jaworznie. Centrum obserwacyjne znalazło miejsce w budynku Komendy Miejskiej Policji.

System początkowo obsługiwali pracownicy firmy ochrony mienia. Początkiem 2001 r. nadzór nad monitoringiem przejął Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a obsługę centrum obserwacyjnego prowadziła Służba Dyżurna Prezydenta. Na efekty działania systemu nie trzeba było długo czekać, już w pierwszych miesiącach ilość przestępstw i wybryków chuligańskich wyraźnie spadła.

Systematyczna rozbudowa

W 2003 r. opracowano projekt techniczny, zakładający unowocześnienie i rozbudowę monitoringu. W następnym roku obsługę systemu przejęła Straż Miejska, doposażono centrum obserwacyjne  i zainstalowano kolejnych 10 kamer. Monitoring wykroczył poza granice centrum miasta pojawiając się na osiedlach: Podłęże, Podwale, Pechnik, Leopold i Gigant.

Rok 2005 przyniósł kolejne zmiany. Centrum obserwacyjne zostało przeniesione do budynku przy Placu Górników 5 oraz zainstalowano 5 dodatkowych kamer na terenie Osiedla Stałego i jedną w „Skate Parku”.
W 2006 r. kolejne 5 kamer pojawiło się w Szczakowej, a w 2007 r. zainstalowano 3 kamery na Podwalu i dwie w Centrum (OTK). Kolejne "poszerzenie" monitoringu przeprowadzono w 2012 r. - zamontowano 5 nowych kamer, z czego 4 kamery na nowo wybudowanej kładce przy ulicy Chopina oraz 1 przy placu zabaw na ul. Langego na Osiedlu Stałym.

Ostatnia większa rozbudowa systemu miała miejsce w listopadzie 2013 r., w związku z zakończeniem projektu pn. "Rynek Od.Nowa". W "sercu miasta" uruchomiono wtedy tzw. monitoring rynku, w ramach którego zamontowano 13 kamer cyfrowych, z czego 10 jest kamerami stałymi a 3 ruchomymi. Zmodernizowano przy okazji centrum monitoringu oraz 20 starych kamer, które aktualnie pracują w jakości cyfrowej. Nieco później jedna dodatkowa kamera pojawiła się także w rejonie starego wysypiska śmieci, przy ul. Sobieskiego.

Monitoring aktualnie

Obecnie system monitoringu wyposażony jest w 91 kamer. Centrum monitoringu miejskiego mieści się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Plac Górników 5. Obsługa ma do dyspozycji monitory podglądowe umożliwiające obserwację obrazu ze wszystkich kamer. Monitoring jest obsługiwany w systemie całodobowym, co pozwala to na stałe dozorowanie rejonów, w których zainstalowano kamery. System pozwala kontrolować kamery manualnie lub ustawić automatyczne rejestrowanie wcześniej zdefiniowanych obszarów z pola widzenia kamery. System posiada także tryb nocny umożliwiający obserwację miejsc słabo oświetlonych. Bez wątpienia monitoring wizyjny jest istotnym narzędziem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa w Jaworznie. Kamery systemu rozmieszaczone były na terenie następujących osiedli mieszkaniowych: Podwale, Pechnik, Podłęże, Leopold, Gigant, Szczakowa, Osiedle Stałe, Łubowiec, Długoszyn, Centrum (Rynek, Planty Miejskie, wodny plac zabaw, kładka nad obwodnicą), kładka nad DK 79 w dzielnicy Bory.