foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Program „Tarcza” organizowany jest w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jaworzna, który w swym głównym założeniu zmierza do:
1. poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jaworzna,
2. wzrostu prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
3. zmiany postaw mieszkańców, polegających na zdecydowanym reagowaniu na wszelkie przejawy zła.

„Tarcza”, jako jeden z elementów programu poprawy bezpieczeństwa, ma na celu ograniczenie wybryków chuligańskich oraz dewastacji i kradzieży mienia komunalnego i spółdzielczego. Chuligaństwo, wandalizm i drobna przestępczość nie jest problemem typowym tylko dla Jaworzna, ale dotyczy także innych miast, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tolerowanie takich zdarzeń obniża jakość życia mieszkańców, a w efekcie prowadzi do wzrostu przestępczości ciężkiego gatunku oraz poczucia zagrożenia.

Program „Tarcza” zakłada, że na „złą drogę” wchodzi się małymi krokami: „dziś wybita szyba jutro skradziony samochód” lub parafrazując: „od wybicia szyby w samochodzie przez napad na sklep po morderstwo”. Eskalacji problemu można przeciwstawić się jedynie wspólnymi siłami, zarówno władz lokalnych, policji, prokuratury, sądu, a przede wszystkim mieszkańców. Społeczeństwo musi zacząć reagować na wszelkie przejawy zła, a instytucje wymiaru sprawiedliwości powinny traktować drobne przestępstwa na równi z poważnymi. Dla żadnego rodzaju wykroczenia nie może być wytłumaczenia, dlatego też wprowadzamy zasadę „zero tolerancji” dla wszystkich łamiących prawo.


„Tarcza” w fazie początkowej skupi się przede wszystkim na eliminowaniu zdarzeń związanych z:

  1. dewastacjami przystanków autobusowych;
  2. niszczeniem elewacji budynków, klatek schodowych, wind;
  3. kradzieżami i dewastacją znaków drogowych i tablic ogłoszeniowych,
  4. kradzieżami elementów metalowych (kratek ściekowych, ciągów ciepłowniczych, elementów konstrukcji mostowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych);
  5. niszczeniem kontenerów, koszy na śmieci;
  6. niszczeniem i kradzieżami mienia administratorów budynków mieszkalnych (klamki, drzwi, żarówki, części metalowe, wycieraczki, wodomierze, itp.).


Wymienione powyżej przypadki łamania prawa mają wielki wpływ na ogólny wygląd naszego miasta i są przyczyną ogromnych strat dla budżetu miasta, mienia spółdzielczego, zakładowego i prywatnego.

 

WSZYSCY WEŹMY UDZIAŁ W PROGRAMIE TARCZA.
TO NASZE MIASTO, NASZ DOM I NASZE BEZPIECZEŃSTWO!