foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

 

Starsi = bezpieczni.

Warsztaty mające na celu przekazanie informacji dotyczących:

  • sposobów zachowania się i postępowania sprawców przestępstw skierowanych do tej grupy odbiorców projektu;
  • sposobu zachowania się w przypadku zagrożenia dokonaniem przestępstwa, reakcji poszkodowanego na dokonane przestępstwo.

 Z analiz zdarzeń i wykroczeń wynika, że coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku i mieszkające samotnie.  Przestępstwa te polegają przede wszystkim na oszustwie i wyłudzaniu mienia.