Starsi = bezpieczni.

Warsztaty mające na celu przekazanie informacji dotyczących:

  • sposobów zachowania się i postępowania sprawców przestępstw skierowanych do tej grupy odbiorców projektu;
  • sposobu zachowania się w przypadku zagrożenia dokonaniem przestępstwa, reakcji poszkodowanego na dokonane przestępstwo.

 Z analiz zdarzeń i wykroczeń wynika, że coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku i mieszkające samotnie.  Przestępstwa te polegają przede wszystkim na oszustwie i wyłudzaniu mienia.