POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH

ZAGROŻEŃ

1. POŻARY                                                                  13. TERRORYZM
2. POWÓDZ                                                                14. BIOTERRORYZM
3. KATASTROFY DROGOWE                                     15. SCHRONY I UKRYCIA
4. WICHURY I HURAGANY                                        16. EWAKUACJA
5. BURZE                                                                    17. BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
6. UPAŁY                                                                     18. PIERWSZA POMOC
7. UŻĄDLENIA                                                            19. NIE DAJ SIĘ CZADOWI
8. WYPADKI RADIOLOGICZNE
9. ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE
10. KATASTROFY BUDOWLANE
11. MROZY I ZAMIECIE
12. ZAGROŻENIA W GÓRACH


POŻAR


POWÓDŹ


                                                      KATASTROFY DROGOWE

     


WICHURY I HURAGANY


BURZE

 


    UPAŁY           

        


UŻĄDLENIA


WYPADKI RADIOLOGICZNE


ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE I RADIOLOGICZNE


KATASTROFY BUDOWLANE


MROZY I ZAMIECIE ŚNIEŻNE


ZAGROŻENIA W GÓRACH


TERRORYZM


BIOTERRORYZM


SCHRONY I UKRYCIA


EWAKUACJA


BARSZCZ SOSNOWSKIEGO


INSTRUKCJA PIERWSZEJ POMOCY


NIE DAJ SIĘ CZADOWI