Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów           w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z dnia 7 stycznia 2013 r.                   (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)