foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

I. DLACZEGO WPROWADZILIŚMY TARCZĘ

Program „TARCZA” został zainicjowany w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jaworzna na lata 2004-2006, który w swym głównym założeniu zmierzał do:
1) poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna;
2) wzrostu prestiżu instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego;
3) zmiany postaw mieszkańców, polegających na zdecydowanym reagowaniu na wszelkie przejawy zła.


 W fazie początkowej „Tarcza” miała na celu ograniczenie wybryków chuligańskich oraz dewastacji i kradzieży mienia komunalnego i spółdzielczego. Chuligaństwo, wandalizm i drobna przestępczość nie jest problemem typowym tylko dla Jaworzna, dotyczy także innych miast, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Tolerowanie takich zdarzeń obniża jakość życia mieszkańców, a w efekcie prowadzi do wzrostu przestępczości ciężkiego gatunku oraz poczucia zagrożenia. Wyniki badania opinii mieszkańców Jaworznie w 2004 r. na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w mieście nie były zadowalające.
I tak na przykład:
29,1 proc. dzieci uczęszczających do szkół w Jaworznie stykało się z agresją w szkole lub w drodze do szkoły;
60,8 proc. mieszkańców Jaworzna nie czuło się bezpiecznie we wszystkich dzielnicach miasta;
ponad 21 proc. mieszkańców uważało, że przyczynami ograniczającymi bezpieczeństwo w mieście są: chuligaństwo, rozboje i napady.

Mimo, iż statystyki poważnych przestępstw wykazywały, że nie jest to znaczący problem w naszym mieście, na przytoczoną powyżej ocenę bezpieczeństwa mieszkańców miały zapewne wpływ wykroczenia, drobne przestępstwa, wandalizm
i chuligaństwo. Program „Tarcza” zakładał, że na „złą drogę” wchodzi się małymi krokami: „dziś wybita szyba jutro skradziony samochód”. Eskalacji problemu można było przeciwstawić się jedynie wspólnymi siłami, zarówno władz lokalnych, policji, prokuratury, sądu,
a przede wszystkim mieszkańców. Społeczeństwo musiało zacząć reagować na wszelkie przejawy zła, a instytucje wymiaru sprawiedliwości powinny zacząć traktować drobne przestępstwa na równi z poważnymi. Dla żadnego rodzaju wykroczenia nie może być wytłumaczenia, dlatego też wprowadziliśmy zasadę „zero tolerancji” dla wszystkich łamiących prawo.
„Tarcza” w fazie początkowej skupiła się przede wszystkim na eliminowaniu zdarzeń związanych z:

a) dewastacjami przystanków autobusowych;
b) niszczeniem elewacji budynków;
c) kradzieżami i dewastacją znaków drogowych i tablic ogłoszeniowych;
d) kradzieżami kratek ściekowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych;
e) niszczeniem kontenerów, koszy na śmieci;
f) niszczeniem i kradzieżami mienia administratorów budynków mieszkalnych (klamki, drzwi, żarówki, części metalowe, wycieraczki, wodomierze, itp.).

Wymienione powyżej przypadki łamania prawa miały wielki wpływ na ogólny wygląd naszego miasta i były przyczyną ogromnych strat dla budżetu miasta, mienia spółdzielczego, zakładowego i prywatnego.
Skutki finansowe dla budżetu miasta w okresie od połowy roku 2003 do końca 2004 wynosiły:
1) kradzieże pokryw i kratek studzienek kanalizacyjnych - 63 540 zł, dalsze straty ponosiły inne podmioty gospodarcze, np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji;
2) zdewastowano ponad 7 tys. znaków drogowych na łączną kwotę 100 147 zł;
3) tylko w 2004 r.:
    - studzienki i pokrywy kanałowe - 43 955,00 zł;
    - znaki drogowe - 49 147,00 zł;
    - kosze uliczne - 1 035,00 zł;
    - pojemniki do zbiórki odpadów - 21 080,00 zł;
    - oprawy świetlne -  1 050,00 zł;
    - remonty wiat przystankowych - 25 000,00 zł;
    - mosty - 5 000,00 zł.
       
Skutki finansowe dla administratorów bloków wielorodzinnych:
1) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”: 2002 r. - 28 415 zł, 2003 r. - ok. 45 000 zł;
2) Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa: od 2003 r. - ponad 57 000 zł;
3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej: od stycznia 2004 r. - 20 020 zł.


II. ZAŁOŻENIA I GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DLA PROGRAMU:
1. Zero tolerancji! Tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania oraz drobnych przestępstw skutkuje wzrostem liczby ciężkich przestępstw.
2. Koniec z bezkarnością! Drobne przestępstwa, na które nikt nie reaguje, wywołują strach wśród ludzi, a zarazem poczucie bezkarności przestępców.
3. Aktywizacja służb. Widoczna obecność służb porządkowych, szybkie reagowanie na zgłoszenia, surowość kar doprowadza do zmniejszenia liczby wykroczeń i przestępstw.
4. Przede wszystkim edukacja. Wychowanie młodzieży, kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz ścisła współpraca różnych instytucji
w przyszłości będzie skutkowało ogólnym wzrostem bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia.
5. Zyska całe miasto. Dewastacja i kradzież mienia komunalnego wpływa negatywnie na wygląd miasta, przynosi duże straty finansowe oraz stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
6. Partnerstwo w akcji. Podstawowym warunkiem powodzenia programu jest ścisła
i skoordynowana współpraca służb, instytucji, organizacji i mieszkańców.
7. Dla mieszkańców i z mieszkańcami! Program musi wzbudzić zaufanie wśród mieszkańców Jaworzna.
8. Patronat mediów. Akcja „Tarcza” wymaga skutecznej obsługi medialnej.

Do partnerstwa w programie zostały zaproszone wszystkie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem (Policja, Straż Miejska, PSP, OSP), spółki miejskie (np. MPWiK, PKM), firmy ochrony osób i mienia, wybrane firmy z terenu miasta oraz wspólnoty mieszkaniowe. Program uzyskał patronat medialny telewizji regionalnej TVP3 oraz lokalnej prasy: „Żółty Jeż”, „Tydzień w Jaworznie”, „Dziennik Zachodni”. Ze wszystkimi partnerami programu zostały podpisane porozumienia.
W fazie początkowej wydrukowano i rozpowszechniono 20 000 ulotek, 5 000 plakatów i 2 000 naklejek propagujących założenia „Tarczy”. Na potrzeby programu zostało opracowane logo. Do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkańców Jaworzna trafiły ulotki upowszechniające numery alarmowe Policji i Straży Miejskiej oraz idee programu. W lokalnej telewizji kilka razy dziennie pojawiał się trzyminutowy spot reklamowy na temat „Tarczy”. Po dwóch latach funkcjonowania programu powstał drugi spot reklamowy, który prezentował osiągnięcia akcji.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ:

 • uzyskanie poparcia dla programu od wszystkich partnerów,
 • skoordynowanie wspólnych działań,
 • zawarcie pisemnego porozumienia między partnerami,
 • promocja akcji w mediach - uzyskanie patronatu medialnego,
 • kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców,
 • stworzenie mapy terenów zagrożonych,
 • rozpowszechnienie telefonów powiadamiania,
 • szybkie reagowanie w przypadkach kradzieży i wandalizmu,
 • surowe karanie,
 • kontrole skupów złomu, a także osób transportujących złom,
 • bieżący serwis informacyjny na temat skuteczności podejmowanych działań.

III. PARTNERZY PROGRAMU

Komenda Miejska Policji w Jaworznie;
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.;
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.;
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”;
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa;
„Nieruchomości” Sp. z o.o.;
„DOM-EL” Sp. z o.o.;
„GWAREK” Sp. z o.o.;
„ADMINISTRATOR” Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o.;
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie;
Zarząd Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaworznie;
Firma Ochrony Osób i Mienia „NOWINEX”;
Firma Ochrony Osób i Mienia „Kalb-Pol”;
Firma Ochrony Osób i Mienia „ERA”, odział Chrzanów;
Hufiec ZHP w Jaworznie;
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Spektra”;
Firma Art-Com Joanna Macek-Czuszek,
Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z  o. o.;
Firma Biuro – LAND;
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Jaworznie;
PSS „Społem” w Jaworznie;
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie;
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie;
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;
Grupa Dystrybucja;
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie;
Zakłady Chemiczne „Organika – Azot” S.A.;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie;
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworznie;
Klub Sportowy „Garbarnia- Szczakowianka”;
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie;
Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Jaworznie;
Klub Sportowy Victoria 1918 Jaworzno;
Centrum Integracji Społecznej;
Klub Integracji Społecznej „Reda”;
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Aby program osiągnął swój cel należało zaprosić do udziału w tej inicjatywie jak największą liczbę instytucji i osób prywatnych. Przy ich pomocy można dotrzeć do największej liczby mieszkańców. Z partnerami organizowane są cykliczne spotkania, na których przedstawiane są wyniki „Tarczy”, nowe inicjatywy, a także prowadzone są dyskusje na temat bezpieczeństwa w mieście.
W momencie wprowadzania programu w życie przeprowadzono wielką kampanię informacyjną na jej temat, prezentowano założenia programowe oraz efekty działań na konferencjach prasowych Prezydenta Miasta, a w miejscowych mediach tematyka „Tarczy” często poruszana jest do dziś. Utworzono też serwis internetowy poświęcony akcji oraz uruchomiono adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., na który internauci mogą anonimowo zgłaszać interwencje.

Koordynatorem programu z ramienia Prezydenta Miasta został Zbigniew Piątek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, a nadzór objął ówczesny Sekretarz Miasta Jaworzna - Dariusz Starzycki.

 

Działkowe kradzieże to poważny problem. Dlatego Urząd Miasta wspólnie z Policją i Strażą Miejską zachęcają do znakowania rzeczy zostawionych na działce, by utrudnić kradzież złodziejom, a w razie odzyskania ich przez policję - ułatwić rozpoznanie

 

W ramach programu "Tarcza" na jaworznickich ogrodach działkowych kontynuowana jest realizacja akcji  "Bezpieczny Ogród". Pierwszym etapem programu było systematyczne patrolowanie działek zarówno przez funkcjonariuszy policji jak i straży miejskiej.

Drugim etapem jest dalsze ograniczanie włamań do altanek ogrodowych oraz zabezpieczenie wartościowego sprzętu działkowców poprzez jego znakowanie. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Wydział Zarządzania i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego  w Jaworznie. Partnerem działań jest jaworznicka Straż Miejska i Policja.

W dniu 19 maja 2016 r. na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „WARPIE” odbyło się znakowanie sprzętu.
Dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu działkowców w wyniku prowadzonej II edycji akcji oznakowano 98 sztuk rożnego rodzaju sprzętu. Głównie przeważały kosiarki, podkaszarki i agregaty, ale również działkowcy okazywali elektronarzędzia oraz sprzęt RTV i AGD.

Kolejne znakowanie odbyło się 24 maja br. na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców im. Karola Roupperta – Stara Huta. W wyniku prowadzonej akcji oznakowano 156 urządzeń.
Kolejne akcje odbyły się 9 lipca w Ogrodzie im. „1000lecia Państwa Polskiego”oraz 16 lipca w Rodzinnym Ogrodzie Jaśmin, w których oznakowano łącznie 251 różnych sprzętów.

Łącznie w sześciu akcjach oznakowano 828 sprzętów.

Mieszkańcy chętnie przybyli na miejsce znakowania, które miało miejsce przed domem działkowca. Sprzęt, który nie mógł zostać dostarczony ze względu na gabaryty został oznakowany na miejscu w altance. Pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej i Policji chodzili od działki do działki znakując sprzęty.
Znakowania były możliwe dzięki współpracy z prezesami ogrodu oraz szerokiemu zainteresowaniu mieszkańców.
Naniesione znaki pozwolą każdemu z działkowców rozpoznać swój sprzęt, jeśli zostanie ukradziony.

Urząd Miejski wspólnie z partnerami zapraszają wszystkich chętnych do takiej formy zabezpieczenia swoich dóbr. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od chęci. Takie oznakowanie może zniechęcić złodzieja, a w przypadku kradzieży jest bardzo pomocne przy jego zidentyfikowaniu i odzyskaniu.
Osoby, które z różnych powodów nie mogły przystąpić do znakowania, a są zainteresowane oznaczeniem posiadanych urządzeń proszone są o kontakt
z prezesem ogrodu lub zgłoszenia się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w celu wyznaczenia dodatkowego terminu ponownego znakowania. 

Komenda Miejska Policji w Jaworznie

ul. Narutowicza 1
telefon alarmowy 997
tel. (32) 618 32 00
fax (32) 618 32 44
tel. dyż. (32) 618 32 55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl

 

 

 

 

                 WYKAZ DZIELNICOWYCH

 

   Teren Jaworzna podzielony jest na dwa rewiry dzielnicowych:

 

  Kierownikiem Rewiru I jest aspirant sztabowy Zbigniew Kruk, tel. kom. 500 114 341, tel. 32 618 32 68, punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1. 

  Rewir I obejmuje teren: Śródmieście, Osiedle Tadeusza Kościuszki, Osiedle Górnicze, Skałkę, Pańską Górę, Starą Hutę, Bory, Osiedle Podwale- Północ, Osiedle Podwale - Centrum, Osiedle Gigant, Podwale - Zachód, Jeleń, Byczynę, Cezarówkę, Koźmin, Jeziorki oraz Wilkoszyn. Dzielnicowi przyjmują mieszkańców miasta w budynku Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie przy ul. Narutowicza 1 (tel. 618-32-00).

 

  Kierownikiem Rewiru II jest starszy aspirant Artur Zalewski, tel. kom. 500 114 345, tel. 32 618 32 68, punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1.

  Rewir II obejmuje: Osiedle Podłęże, Azot, Pszczelnik, (Centrum 2), Osiedle Podłęże - Północ, Osiedle Leopold, Cegielniana, Niedzieliska, KWK Jan Kanty, Osiedle Obóz, Osiedle Awaryjne, Elektrownia Jaworzno III, Wysoki Brzeg, Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Osiedle Stałe- Centrum, Osiedle Stałe - Zachód, Długoszyn , Góra Piasku, Osiedle Gagarina, Szczakowa i P.K.P., Pieczyska, Ciężkowice, Dobra, Zalew Sosina.

 W celu zorientowania się o czasie pracy dzielnicowego można kontaktować się z policjantami na telefon komórkowy, lub poprzez kierownika rewiru, jak również dzwoniąc na całodobowy nr telefonu KMP Jaworzno (32) 618-32-00.


I REWIR DZIELNICOWYCH

   Rejon nr 1 – ŚRÓDMIEŚCIE

 

  Aspirant sztabowy Andrzej Kaźimierczak
  tel. 32 618 33 66  tel. kom. 510 381 382, punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Adama Mickiewicza ,ul. Biała, ul. Farna, ul. Gabriela Narutowicza, ul. Grunwaldzka od nr 2 do r 84 /parzyste/, 

 ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Kolejowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, 

 ul. Księdza Stanisława Stojałowskiego, ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 1 do nr 19,

 ul. Plac Świętego Jana, ul. Pocztowa, ul. Polowa, ul. Rynek Główny, ul. Rynek Mały, 

 ul. Sądowa, ul. Sławkowska, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego (dawniej Stefana Żółkiewskiego),

 ul. Świętej Barbary, ul. Urzędnicza, ul. Zielona.

 

   Rejon nr 2 – OSIEDLE TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

 Starszy sierżant Wojciech Babiński
 tel. 32 618 33 66 tel. kom. 500 114 339, punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1 .

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Chopina-Boczna, ul. Fryderyka Chopina od nr 30 do 60  /parzyste/, ul. Fryderyka Chopina od nr 1 do 59,

 ul. Grunwaldzka od nr 41 do nr 59  /nieparzyste/, ul. Gwarków, ul. Ignacego Krasickiego, ul. Izydora,

 ul. Jana Matejki od nr 2 do 40  /parzyste/, ul. Juliana Tuwima od nr 1 do 13  /nieparzyste/,

 ul. Karola Szymanowskiego, ul. Okrężna, ul. Plac Górników, ul. Rzemieślnicza, ul. Zofii Nałkowskiej.

 

   Rejon nr 3 – OSIEDLE GÓRNICZE

 

  Aspirant sztabowy Sławomir Kaczmarczyk
tel. 32 618 33 62, tel. kom. 798 030 419 punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Edwarda Bulgi, ul. Górnicza, ul. Grunwaldzka od nr 1 do nr 39  /nieparzyste/,

 ul. Jana Matejki od nr 1 do 29  /nieparzyste/, ul. Juliana Tuwima od nr 15 do 25,

 ul. Karola Olszewskiego od nr 2 do nr 28, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Kopalniana,

 ul. Krakowska od nr 2 do nr 8  /parzyste/, ul. Nowa, ul. Osiedlowa, ul. Przechodnia, ul. Różana, ul. Sportowa,

 ul. Stefana Dwornickiego, ul. Zacisze, ul. Zacisze-Boczna.

 

   Rejon nr 4 – SKAŁKA, PAŃSKA GÓRA

 

Aspirant sztabowy  Artur Węziak
tel. 32 618 33 56, tel kom. 510 381 363, punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1 .

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. 1 Maja, ul. Bażantów, ul. Botaniczna, ul. Braci Gutmanów od nr 1 do nr 10, ul. Chrząstówka,

 ul. Cmentarna od nr 1 do nr 6, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Insurekcji Kościuszkowskiej,

 ul. Józefa Chełmońskiego od nr 6 do nr 85, ul. Krakowska od nr 1 do nr 93  /nieparzyste/, ul. Krakusa,

 ul. Marii Rodziewiczówny, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej od nr 19 do 136,

 ul. Pionierów, ul. Przepiórek, ul. Skotnica, ul. Skowronków, ul. Szpitalna od nr 6 do nr 16,

 ul. Świstackiego, ul. Wandy od nr 7 do nr 111, ul. Wilkoszyn od nr 1 do nr 58,

 ul. Roberta Domsa (dawniej Wincentego Pstrowskiego)  od nr 6 do nr 10, ul. Zalipie.

 

 Rejon nr 5 – STARA HUTA, BORY

 

Młodszy aspirant Przemysław Filipek
tel. 32 618 33 76, tel kom. 723 655 979,  punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1 .

 

  WYKAZ ULIC:

 ul. Adama Asnyka, ul. Bielany, ul. Bielańska, ul. Byczyńska, ul. Chrzanowska, ul. Ciasna, ul. Czysta,

 ul. Fabryczna, ul. Fryderyka Chopina od nr 41 do nr 87  /nieparzyste/, ul. Generała Józefa Chłopickiego,

 ul. Gęsia, ul. Gołębia, ul. Gościnna, ul. Graniczna, ul. Grodzka, ul. Henryka Partyki, ul. Henryka Wieniawskiego,

 ul. Hetmańska, ul. Jana Karłowicza, ul. Jana Kasprowicza, ul. Jana Matejki od nr 33 do nr 59  /nieparzyste/,

 ul. Jana Matejki od nr 46 do nr 62  /parzyste/, ul. Jeleńska, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza,

 ul. Karola Olszewskiego od nr 30 do 78  /parzyste/, ul. Karola Olszewskiego od nr 39 do 87 /nieparzyste/,

 ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Kazimierza Tetmajera, ul. Kosmonautów, ul. Krakowska od nr 14 do 140  /parzyste/,

 ul. Krakowska od nr 87 do 95  /nieparzyste/, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Reja, ul. Miła, ul. Młyńska,

 ul. Niecała, ul. Ogrodnicza, ul. Podgórska, ul. Poprzeczna, ul. Przyjaźni, ul. Robotnicza, ul. Rolna,

 ul. Romualda Traugutta, ul. Równoległa, ul. Spacerowa, ul. Stanisława Duboisa, ul. Stanisława Konarskiego,

 ul. Stanisława Staszica, ul. Stawowa, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Stroma,

 ul. Kryształowa (dawniej Teodora Duracza), ul. Wincentego Pola, ul. Witolda Budryka, ul. Zakole.

 

Rejon nr 6 – os. PODWALE - PÓŁNOC

 

Sierżant sztabowy Grzegorz Nawara,
tel. 32 618 33 53, tel kom. 510 381 438,  punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1 .

 

  WYKAZ ULIC:

 ul. 3 go Maja, ul. Bohaterów Getta, ul. Francesco Nullo, ul. Galmany, ul. Krzywa, ul. Nosala, ul. Pawia,

 ul. Podwale od nr 1 do nr 51  /nieparzyste/, ul. Potiebni, ul. Północna, ul. Świętego Wojciecha,

 ul. Wapienna, ul. Władysława Broniewskiego, ul. Wysoka.

 

 Rejon nr 7 – oś. PODWALE - CENTRUM

 

Aspirant sztabowy  Rafał Długosz
tel. 32 618 33 60, tel. kom. 500 114 332,  punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. 11 Listopada od nr 2 do 18  /parzyste/, ul. Boczna. ul. Drzewianki, ul. Gliniana,

 ul. Grunwaldzka od nr 92 do nr 166, ul. Grunwaldzka od nr 65 do nr 163, 

 ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Licealna, ul. Mieszka I,

 ul. Mostowa od nr 1 do 6, ul. Podwale od nr 51 do 69, ul. Stefana Okrzei, ul. Stefanii i Franciszka Mazur,

 ul. Szybowa, ul. Śląska, ul. Wincentego Kadłubka, ul. Wschodnia, ul. Żwirki i Wigóry.


    Rejon nr 8 – os. GIGANT, PODWALE-ZACHÓD

 

Młodszy aspirant Robert Moryc
tel. 32 618 33 65 tel. kom. 798 030 417,  punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. 11 Listopada od nr 1 do 17  /nieparzyste/, ul. Bursztynowa, ul. Cyprysowa, ul. Diamentowa, ul. Działkowa,

 ul. Granitowa, ul. Grunwaldzka od nr 172 do nr 190  /parzyste/, ul. Lipowa, ul. Marmurowa, ul. Piekarska,

 ul. Podwale od nr 137 do nr 169  /nieparzyste/, ul. Podwale od nr 128a do nr 164  /parzyste/, ul. Tęczowa,

 ul. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Złota.

 

   Rejon nr 9 – JELEŃ

Starszy sierżant Łukasz Woźniak
tel. 32 618 33 57 tel. kom. 510 381 364 , punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. 700-lecia, ul. Aleksandra  Zelwerowicza, ul. Antoniego Słonimskiego, ul. Bagno, ul. Biały Brzeg,

 ul. Bolesława Czerwińskiego, ul. Celników, ul. Dąb, ul. Dolna, ul. Drabowe Bagno, ul. Flisaków,

 ul. Galla Anonima, ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Inwestycyjna, ul. Jeleń Rynek,

 ul. Kazimierza Bożka, ul. Koniówki, ul. Księcia Józefa, ul. Księdza Jana Sulińskiego, 

 ul. Laskowiec, ul. Leśnej Osady, ul. Lipinka, ul. Lokacji, ul. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Łęgowa,

 ul. Mały Dół, ul. Józefa Macy  (dawniej Marii Koszutskiej), ul. Melchiora Wańkowicza,

 ul. Na Błoniach, ul. Na Grobli, ul. Na Stawach, ul. Nad Brzegiem, ul. Nadrzeczna, ul. Omturowców, 

 ul. Osadników, ul. Pastwiskowa, ul. Pawła Szulgacza, ul. Poddane, ul. Romana Proksy,

 ul. Romana Rzepeckiego, ul. Rozwojowa, ul. Sielec, ul. Stanisława Kunickiego, 

 ul. Stanisława Witkiewicza, ul. Stefana Starzyńskiego, ul. Szkutników, ul. Szymona Banasika,

 ul. Tadeusza Banachiewicza, ul. Walentego Roździeńskiego, ul. Wielki Dół, ul. Wielkich Łowów,

 ul. Wiosny Ludów, ul. Władysława Anczyca, ul. Wygoda, ul. Zwycięstwa, ul. Żurawia.

 

   Rejon nr 10 - BYCZYNA,CEZARÓWKA, KOŹMIN, JEZIORKI, WILKOSZYN

Aspirant sztabowy Dariusz Nowak
tel 32 618 32 65 tel. kom. 500 844 599, punkt przyjęć KMP Jaworzno ul. Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Generała Józefa Hallera  (dawniej Adama Rapackiego), ul. Anny, ul. Astrów, ul. Bożeny,  ul. Bratków,

 ul. Cezarówka Dolna, ul. Cezarówka Górna, ul. Chryzantemowa, ul. Dębnicka, ul. Dożynkowa, ul. Elżbiety, 

 ul. Fiołkowa, ul. Na Stoku  (dawniej Generała Grzegorza Korczyńskiego), ul. Generała Jakuba Jasinskiego,

 ul. Grażyny, ul. Grzybowa, ul. Arnolda Preglera  (dawniej Gwardii Ludowej), ul. Gwardzistów, ul. Herbowa,

 ul. Jałowcowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Jerzynowa, ul. Jesienna, ul. Ireny Odrzywołek  (dawniej Juliana Bruna),

 ul. Pyrzowiec  (dawniej Juliana Leńskiego), ul. Kaczeńców, ul. Kasztanowa, ul. Kościelna,

 ul. Krakowska od nr 94 do nr 159, ul. Krystyny, ul. Leonida Teligii, ul. Letnia, ul. Liliowa, ul. Łanowa, ul. Łazowa,

 ul. Makowa, ul. Małgorzaty, ul. Żukowa  (dawniej Marszałka Gieorgija Żukowa), ul. Michała Drzymały,

 ul. Mieczyków, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej, ul. Modrzewiowa, ul. Morgowa, ul. Nauczycielska, ul. Olszynowa,

 ul. Paprotki, ul. Piotra Wysockiego, ul. Podlaska, ul. Porucznika Władysława Barana, ul. Potokowa, ul. Pszeniczna,

 ul. Rewolucjonistów, ul. Rezedowa, ul. Rudników, ul. Rumiankowa, ul. Sasanek, ul. Sienna, ul. Studzianki,

 ul. Abstorskich  (dawniej Tadeusza Baranowskiego), ul. Trzykrotek, ul. Tulipanowa, ul. Wilkoszyn od nr 60 do 90, 

 ul. Wiosenna, ul. Zjednoczenia, ul. Żytnia.


II  REWIR  FUNKCJONARIUSZY  DZIELNICOWYCH

 

   Rejon nr 11 - OSIEDLE PODŁĘŻE, AZOT, PSZCZELNIK, (Centrum 2)

Starszy sierżant Michał Dutka
tel. 32 618 32 03, kom. 500 114 347, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Akacjowa, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 5 do nr 55  /nieparzyste/, ul. Azot,

 ul. Bartosza Głowackiego, ul. Bolesława Prusa, ul. Bronisława Czecha, ul. Chemików,

 ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Emila Zegadłowicza, ul. Fryderyka Chopina od nr 69 do nr 87  /nieparzyste/,

 ul. Fryderyka Chopina od nr 78 do nr 100 /parzyste/, ul. Heleny Marusarzówny,

 ul. Franciszka Racka (dawniej Henryka Rutkowskiego), ul. Jarzębinowa, ul. Jaskółcza,

 ul. Ksawerego Dunikowskiego, ul. Leśna, ul. Martyniaków od nr 1 do 11, ul. Młynarska, ul. Piaskowa, 

 ul. Pszczelnik, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Szelonka, ul. Świerkowa, ul. Wilcza,

 ul. Franiszka Schattanka (dawniej Władysława Hibnera), ul. Gryfitów  (dawniej Władysława Kniewskiego),

 ul. Wrzosowa, ul. Żywiczna, Park Miejski oraz Stacja Paliw „Statoil”.   Rejon nr 12 - OSIEDLE PODŁĘŻE - PÓŁNOC

Aspirant sztabowy Adrian Majewski
tel.  32 618 33 59, kom. 500 844 587,  punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 6 do nr 58  /parzyste/, ul. Aleksandra Fredry, 

 ul. Józefa Szujskiego, ul. Kazimierza Brodzinskiego, ul. Krucza, ul. Ławczana, ul. Mostowa od nr 3 do nr 41, 

 ul. Towarowa, ul. Tylna.

 
   Rejon nr 13 - Osiedle LEOPOLD, CEGIELNIANA, NIEDZIELISKA

Starszy sierżant Mateusz Ślusarczyk
tel.  32 618 32 69, kom. 723 655 930,  punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

WYKAZ ULIC:

 ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 60 do nr 82  /parzyste/, ul. Cegielniana, ul.  Doły,

 ul. Grunwaldzka od nr 200 do nr 278  /parzyste/, ul. Grunwaldzka od nr  181 do 235  /nieparzyste/, 

 ul. Ignacego Mościckiego, ul. Marcina Kasprzaka, ul. Mylna, ul. Szczakowska od nr 2 do 76  /parzyste/, 

 ul. Szczakowska od nr 1 do 63  /nieparzyste/, ul. Upadowa, ul. Wiejska, Targowisko Manhattan ul. Grunwaldzka. 

 

   Rejon nr 14 - OSIEDLE OBÓZ, OSIEDLE AWARYJNE, ELEKTROWNIA JAWORZNO III, 

 WYSOKI BRZEG, DĄBROWA NARODOWA, ŁUBOWIEC

Aspirant Krzysztof Czeczotka
tel.  32 618 32 11, kom. 506 185 096, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

WYKAZ ULIC:

 ul. Brzozowa, ul. Czesława Miłosza, ul. Czwartaków, ul. Dąbrowska, ul. Długa, ul. Długoszyńska, ul. Drogowców,

 ul. Elektryków, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Emilii Plater, ul. Energetyków  (dawniej Dąbrowszczaków), ul. Fortuna,

 ul. Górników z "Danuty"  (dawniej Franciszka Zubrzyckiego), ul. Fryderyk, ul. Gajowa, ul. Górna, ul. Gromadzka,

 ul. Grunwaldzka od nr 275 do 285 nieparzyste, ul. Hałdy, ul. Henryka Sucharskiego, ul. Inwalidów Wojennych, 

 ul. Jabłoniowa, ul. Jasiugi, ul. Józefa Bema, ul. Józefa Wybickiego, ul. Karola Darwina,

 ul. Katowicka od nr 8 do 98, ul. Kolonia Artur, ul. Kolonia Ryszard, ul. Kolonijna, ul. Lema Stanisława,

 ul. Nad Przemszą  (dawniej Leona Kruczkowskiego), ul. Łubowiec,

 ul. Władysława Lichtańskiego (dawniej Marcelego Nowotki), ul. Dziunikowskich  (dawniej Mariana Buczka),

 ul. Martyniaków od 7 do 24, ul. Mysłowicka, ul. Nowowiejska, ul. Ofiar Faszyzmu, ul. Owocowa,

 ul. Kameralna (dawniej  Pawła Findera), ul. Promienna, ul. Spółdzielcza, ul. Stanisława Wyspiańskiego,

 ul. Stara Maszyna, ul. Starowiejska od nr 20 do 82  /parzyste/, ul. Starowiejska od nr 21 do 61  /nieparzyste/,

 ul. Strażacka, ul. Szczotki, ul. Szkolna, ul. Szprotawy, ul. Sztygarów, ul. Tadeusza Rejtana,

 ul. Wiesławy Szymborskiej, ul. Wiśniowa, ul. Wita Stwosza, ul. Władysława Stanisława Reymonta,

 ul. Władysława Syrokomli, ul. Wodna, ul. Wojska Polskiego od nr 2h do 12, ul. Wolna, ul. Wysoki Brzeg,

 ul. Źródlana, POD Jaśmin, Strefa Przemysłowa I i II. 

 

   Rejon nr 15 - OSIEDLE STAŁE- CENTRUM

Aspirant sztabowy Michał Dziura
tel.  32 618 33 54,  kom. 510 381 380, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Radosna  (dawniej Adolfa Warskiego), ul. Aleja Tysiąclecia, ul. Aleksandra Puszkina,

 ul. Armii Krajowej od nr 2 do 8  /parzyste/, ul. Artura Grottgera, ul. Grunwaldzka od nr od nr 263 do nr 287,

 ul. Gustawa Morcinka, ul. Wincentego Muchy  (dawniej Hanki Sawickiej), ul. Ignacego Łukasiewicza,

 ul. Jana Kantego Steczkowskiego, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Jaśminowa od nr 1 do 15  /nieparzyste/,

 ul. Aurelii Stachurki (dawniej Kościuszkowców)  od nr 2 do 14  /parzyste/, ul. Kwiatowa,

 ul. Leona Wyczółkowskiego, ul. Leopolda Staffa, ul. Marii Curie-Skłodowskiej,

 ul. Generała Feliksa Kamińskiego  (dawniej Oscara Langego), ul. Partyzantów, ul. Powstańców Śląskich,

 ul. Radosna, ul. Starowiejska od nr 1 do 11  /nieparzyste/, ul. Starowiejska od nr 6 do 10  /parzyste/,

 ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Świętego Maksymiliana Kolbego, Park im. Lotników Polskich, POD im. Tysiąclecia,

 POD Energetyk, Targowisko Aleja Tysiąclecia. 

 

   Rejon nr 16  OSIEDLE STAŁE - ZACHÓD

Aspirant sztabowy Rafał Włodyga
tel.  32 618 32 02, kom. 510 381 360, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

WYKAZ ULIC:

 ul. Armii Krajowej od nr 1 do 5  /nieparzyste/, ul. Daleka, ul. Jaśminowa od nr 17 do 27  /nieparzyste/,

 ul. Kalinowa, ul. Katowicka od nr 2 do 6  /parzyste/, ul. Katowicka od nr 5 do 7  /nieparzyste/, 

 ul. Klonowa, ul. Starowiejska od nr 15 do nr 19  /nieparzyste/, ul. Starowiejska od nr 12 do nr 18  /parzyste/, 

 ul. Wojska Polskiego od nr 2 do nr 2g, (Carrefour, MC Donalds, Biuroland).
 

   Rejon nr 17 - DŁUGOSZYN , GÓRA PIASKU, OSIEDLE GAGARINA

Młodszy aspirant Michał Rzepka
tel.  32 618 32 62, kom. 510 381 387, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. Bławatka, ul. Chmielna, ul. Chropaczówka, ul.Ciemna, ul. Dąbrówka, ul. Dębowa, ul. Floriana,

 ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego, ul. Głęboka, ul. Głogowa,

 ul. Głucha, ul. Górnośląska, ul. Jana Długosza, ul. Jaworznicka, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego, 

 ul. Józefa Jaszuńskiego, ul. Józefa Węgrzyna, ul. Juliusza Ostrewy, ul. Jurija Gagarina, ul. Kaliska, ul. Kamienna, 

 ul. Kolorowa, ul. Końcowa, ul. Kostki Napierskiego, ul. Kowalska, ul. Kręta, ul. Króla Bolesława Chrobrego, 

 ul. Lucjana Rydla, ul. Dolomitowa  (dawniej Małgorzaty Fornalskiej), ul. Miedziana, ul. Miodowa, ul. Mokra, 

 ul. Myśliwska, ul. Nadbrzeżna, ul. Narcyza, ul. Okólna, ul. Olszyny, ul. Pasternik, ul. Piaszczysta, ul. Piękna,

 ul. Polna, ul. Powstańców Warszawy, ul. Pracy, ul. Prosta, ul. Sadowa, ul. Skalna, ul. Skałka, ul. Skrajna,

 ul. Słoneczna, ul. Srebrnik, ul. Stara, ul. Stefana Batorego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Stokrotki, ul. Struga, 

 ul. Szczakowska od nr 71 do 87  /nieparzyste/, ul. Szczakowska od nr 80 do 106  /parzyste/, ul. Szczytowa,

 ul. Szewska, ul. Śmiała, ul. Ustronie, ul. Wesoła, ul. Widokowa, ul. Wierzbowa, ul. Wolności, ul. Zamknięta,

 ul. Zdrowia, ul. Żabia, GEOSFERA.

 

Rejon nr 18 - SZCZAKOWA I P.K.P.

Sierżant sztabowy Mateusz Zięba
tel.  32 618 33 61, kom. 510 381 410, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

WYKAZ ULIC:

 ul. Ariańska, ul. Cicha, ul. Garbarska, ul. Hutnicza, ul. Ignacego Daszyńskiego, ul. Jagiellońska, 

 ul. Jana Kilińskiego, ul. Kablowa, ul. Kolejarzy, ul. Kornela Ujejskiego, ul. Koszarowa, 

 ul. Króla Kazimierza Wielkiego, ul. Moździerzowców, ul. Nizinna, ul. Ogrodowa, ul. Parkowa, ul. Piastowska,

 ul. Pochyła, ul. Słowiańska, ul. Smolna, ul. Sosnowa, ul. Szklarska, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,

 ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza, ul. Topolowa, ul. Walerego Wróblewskiego,

 ul. Wapniówka, ul. Wąska.

 

Rejon nr 19.  PIECZYSKA, CIĘŻKOWICE, DOBRA, Zalew SOSINA

Aspirant sztabowy Sławomir Papaj
tel. 32 618 33 55, kom. 510 381 418, punkt przyjęć KMP w Jaworznie ulica Narutowicza 1.

 

 WYKAZ ULIC:

 ul. 29 Listopada, ul. Aleksandra Gierymskiego, ul. Bartnicza, ul. Bobrowa Górka, ul. Bolesława Krzywoustego, 

 ul. Bolesława Śmiałego, ul. Braci Śniadeckich, ul. Budowlana, ul. Bukowska, ul. Bystra, ul. Chocimska, 

 ul. Cichy Kącki, ul. Ciężkowicka, ul. Drozdowa, ul. Dworcowa, ul. Edwarda Dembowskiego, ul. Emila Zoli,

 ul. Filaretów, ul. Filomatów, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Generała Józefa Sowińskiego,

 ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Gminna, ul. Grabańka, ul. Gródek, ul. Heleny Modrzejewskiej,

 ul. Jacka Malczewskiego, ul. Jana Karola Chodkiewicza, ul. Jana Kiepury, ul. Jana Olbrachta,

ul. Joachima Lelewela, ul. Jaracza, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa, ul. Józefa Głowacza, ul. Józefa Kurka, 

 ul. Juliana Fałata, ul. Juliusza Kossaka, ul. Kapitana Karola Pniaka, ul. Klinowa, ul. Kosynierów, 

 ul. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Króla Władysława Jegiełły, ul. Królewska, ul. Krupnicza, 

 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Księdza Andrzeja Mroczka, ul. Księdza Kaimierza Ciuby, 

 ul. Leszczynowa, ul. Lotników, ul. Ludowa, ul. Ludwika Solskiego, ul. Luszowicka, ul. Łąkowa, 

 ul. Michała Bałuckiego, ul. Młyny Serafińskie, ul. Niezapominajki, ul. Orkana, ul. Płetwonurków,

 ul. Podlesie, ul. Poległych, ul. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Pożarowa, ul. Przemysłowa, ul. Ptasia, ul. Rajska, 

 ul. Ruścicka, ul. Spokojna, ul. Szarych Szeregów, ul. Turystyczna, ul. Twarda, ul. Urocza, ul. Wakacyjna, 

 ul. Wczasowa, ul. Władysława Łokietka, ul. Władysława Warneńczyka , ul. Wyzwolenia, ul. Zabłocie, 

 ul. Zagrody, ul. Zarzeczna, ul. Zawiszy Czarnego, ul. Zdrojowa, ul. Zygmunta Augusta, ul. Żeńców, ul. Żniwna.

 

 Źródło:  http://jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/twoj-dzielnicowy/34388,DZIELNICOWI.html