foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

 

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny

w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28

tel. 32 616-44-82

https://szpital.jaw.pl/

 

 

 

 

 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie

 Ul. Chełmońskiego 28
 43-600 Jaworzno

tel. 32 616-34-57

 

 

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

w Jaworznie

ul. Krakowska 22
telefon alarmowy 998
tel. (32) 751 87 10

http://www.psp.jaw.pl/

 

 

 

 
 
 
 
 
            Kierownictwo
 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie: st. bryg.. Dariusz Kleszcz

 
 Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie: mł. bryg. Adam Mamica

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie

 W Jaworznie działa sześć Związków Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających przeszło 300 strażaków. Należą do nich:

 

 

 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów           w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z dnia 7 stycznia 2013 r.                   (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)