foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

 

 

                                       BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH               

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

 

14.05.2020 r.

(czwartek)

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

15.05.2020 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

 

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie

15.05.2020 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom ozonu będzie umiarkowana*; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

16-17.05.2020 r. (sobota, niedziela)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze  względu na poziom ozonu będzie umiarkowana* i dostateczna*; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

 

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 13.03.2020 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 14:00 dnia 13.03.2020 r. do godz. 24:00 dnia 13.03.2020 r. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru
o średniej prędkości
od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Telefon 32 61-81-890;

Fax. 32 61-81–891;

Ostrzeżenie meteorologiczne

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 11.03.2020 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r.do godz. 18:00 dnia 12.03.2020 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Telefon 32 61-81-890;

Fax. 32 61-81–891;

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE KORONAWIRUS - INFORMACJE I ZALECENIA!