foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Wstęp deklaracji

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.bezpieczenstwo.jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Jaworznie
Telefon: +48 32 61 81 500
Fax: +48 32 61 81 500
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Data publikacji strony internetowej

2008-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2020-03-09

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności skorzystał z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bezpieczenstwo.jaworzno.pl spełnia wymagania w 86,62%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=fd7a3e92-d6c5-4afd-8423-272b1f2db839

Strona internetowa www.bezpieczenstwo.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

   

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-08-21.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

 • e-mail: zkTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: +48 32 61 81 617 (969, 652, 727).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "A", ul. Grunwaldzka 33:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Grunwaldzkiej;

 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;

 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "B", ul. Dwornickiego 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dwornickiego;

 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;

 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze przy wejściu do budynku;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "C", ul. Grunwaldzkiej 52:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Grunwaldzkiej, gdzie znajdują się schody; oraz od podwórza, gdzie wejście jest z poziomu terenu;

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia zarówno na parterze jak i na I piętrze;

 • w budynku znajduje się platforma przyschodowa dla wózków;

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "D", Plac Górników 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od Placu Górników 5;

 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;

 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniu kancelarii oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych zlokalizowanym na parterze budynku;

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Urząd Miejski w Jaworznie - budynek "E", ul. Grunwaldzka 275:

 • do budynku prowadzi jedno wejście;

 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;

 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze;

 • w budynku znajduje się winda;

 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.